Zainwestuj w projekt Alter Investment S.A.

Inwestowanie w nieruchomości jest nie tylko najlepszym, nie tylko najszybszym i nie tylko najskuteczniejszym, ale jest jedynym sposobem, by stać się bogatym - Warren Buffet

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy inwestorów finasowych chcących zarabiać na pewnych inwestycjach jakie sa nieruchomości.
Do tej pory uczestniczylismy w ponad 500 transakcjach na rynku nieruchomości dzięki czemu interesy naszych inwestorów są zabezpieczone.

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej Alter Investment S.A.

Nasz zespół obrócił nieruchomościami na ponad 70 mln zł .
Najważniejszą wartość jaką dostarczamy naszym inwestorom jest to że obsługujemy cały projekt inwestecyjny kompleksowo
w wyniku czego nasi wspólnicy oczczędzają swój cenny czas a wypracowane know-now pozwala zmaksymalizować zyski
oraz zminimalizować ryzyko pojawiające się na rynku

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ DLA INWESTORÓW

Pożyczka do Alter Investment S.A.

KAPITAŁ - Po stronie inwestora pożyczka do Alter Investment S.A.

OBSŁUGA KOMPLEKSOWA INWESTYCJI - 100% Alter Investment S.A.

UDZIAŁ INWESTORA W OBSŁUDZE - Brak

GWARANCJA KAPITAŁU - 100% na majątku Alter Investment S.A.

GWARANCJA ZYSKU - Gwarantowane umową pożyczki + weksel

MINIMALNY OKRES INWESTYCJI - 12 miesięcy

ZYSK AL.-TER PROPERTY - do uzgodnienia

WYPŁACANY ZYSK DLA INWESTORA - kwartalnie , półrocznie , co rok lub na koniec umowy

MINIMALNA KWOTA INWESTYCJI - 100 000 zł

Spółka celowa z udziałem Alter Investment S.A.

KAPITAŁ - Po stronie inwestora ( pożyczka do spółki celowej )

OBSŁUGA KOMPLEKSOWA INWESTYCJI - 100% zarząd spółki celowej ( zarząd spółki - prezes + prokurent )

UDZIAŁ INWESTORA W OBSŁUDZE - Brak

GWARANCJA KAPITAŁU - 100% na majątku spółki celowej

GWARANCJA ZYSKU - Gwarantowane udziałami

MINIMALNY OKRES INWESTYCJI - 12 miesięcy

ZYSK AL.-TER PROPERTY - do uzgodnienia

WYPŁACANY ZYSK DLA INWESTORA - Z zysków spółki w systemie kwartalnym

MINIMALNA KWOTA INWESTYCJI - 100 000 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Alter Investment S.A.
Podwale Grodzkie 5 80-895 Gdańsk Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000566967
Nip 586-229-86-90 Regon 362-019-571
Kapitał Zakładowy 696 000 zł. (w całości wpłacony)
biuro@alterinvestment.pl , tel. 734-172-402