Job Title

Work at Alter Investment

Job description

 • kompleksowe prowadzenie sekretariatu Zarządu
 • koordynowanie pracy i nadzór nad pracownikami zespołu biura Zarządu
 • współpraca z działem finansowo-księgowym oraz pozostałymi działami organizacji
 • prowadzenie korespondencji, segregowanie dokumentów oraz ich ewidencja i
 • archiwizacja w systemie komputerowym
 • sporządzanie raportów i rejestrów
 • administracyjna obsługa Klientów oraz Inwestorów
 • przygotowywanie projektów dokumentów na potrzeby Zarządu
 • weryfikacja prawidłowości projektów umów i innych dokumentów przedstawianych do podpisu Zarządowi Spółki
 • monitorowanie przestrzegania zarządzeń i procedur obowiązujących w Spółce
 • systematyczne wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • prowadzenie terminarza spotkań Prezesa Zarządu
 • organizacja podróży służbowych
 • dbanie o sprawny przebieg informacji wewnątrz organizacji
 • dbanie o zaopatrzenie biura, przyjmowanie i wysyłka poczty

Requirements

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza
  w firmie związanej z nieruchomościami bądź z branży finansowej
 • atutem będzie wykształcenie prawnicze lub z dziedziny administracji
 • skrupulatność i precyzja w działaniu, terminowość oraz solidność
 • wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej i umiejętność koncentracji na wykonywanych zadaniach w celu ich realizacjiz należytą starannością
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. ,,B”

We offer

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne narzędzia pracy
 • wsparcie zaangażowanego zespołu
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana / poinformowany, że: mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Write to Us or call
+48 734-172-402