Architektka/Architekt

Praca w Alter Investment

Opis stanowiska

 • współpraca z zewnętrznymi biurami projektowymi i architektami, w szczególności z zakresu projektów budynków mieszkalnych i budynków zamieszkania zbiorowego, a także mixed-use, w tym prowadzenie procesu ofertowania, negocjacji warunków współpracy i umów, a następnie ocena i weryfikacja otrzymywanej od kontrahentów dokumentacji projektowej oraz monitorowanie terminowej realizacji zleconych projektów
 • przygotowywanie projektów technicznych, koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych
 • koordynacja międzybranżowa projektów
 • przygotowywanie inwentaryzacji budowlanych i wizualizacji oraz prezentacji projektów
 • tworzenie aranżacji architektonicznych
 • analiza dokumentacji budowlano-architektonicznej oraz branżowej
 • odpowiedzialność za dokumentację projektów
 • uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kontakty z urzędami, dostawcami mediów itp.
 • przygotowywanie pism i dokumentów
 • analiza dokumentów dotyczących nieruchomości, przygotowywanie analiz chłonności nieruchomości w powierzonym zakresie
 • współpraca z urzędami, Klientami i innymi instytucjami w zakresie powierzonych projektów
 • bieżące raportowanie realizacji zadań

Wymagania

 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji architektonicznych w budownictwie w dziedzinie architektury, tzn. do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym, w szczególności w zakresie budynków mieszkalnych i budynków zamieszkania zbiorowego
 • mile widziane doświadczenie w firmie deweloperskiej i/lub biurze architektonicznym realizującym zlecenia deweloperów
 • doświadczenie w analizie dokumentacji budowlano-architektonicznej oraz branżowej
 • znajomość trendów w projektowaniu oraz rynku branżowego
 • biegła znajomość AutoCad, programu Revit i technologii BIM, umiejętność obsługi programów graficznych typu Corel/Photoshop, umiejętność wykonywania wizualizacji
 • wysoki poziom ambicji i samoorganizacji, energia w podejmowaniu działań
 • skrupulatność i precyzja w działaniu, terminowość oraz solidność
 • wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej i umiejętność koncentracji na wykonywanych zadaniach w celu ich realizacji z należytą starannością
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • prawo jazdy kat. ,,B”

Oferujemy

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne i przejrzyste zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • perspektywę długoterminowego zatrudnienia
 • pracę w dobrze wyposażonym i skomunikowanym biurze, w centrum Gdańska
 • możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
 • wsparcie zaangażowanego, życzliwego i profesjonalnego zespołu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana / poinformowany, że: mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Napisz bądź zadzwoń
  +48 734-172-402