Samodzielna Księgowa/Księgowy

Praca w Alter Investment

Opis stanowiska

Kluczowe zadania:

 • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) spółki akcyjnej i holdingowej (ew. także spółek celowych tworzonych do realizacji konkretnych projektów) zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi i standardami rachunkowości
 • zamykanie okresów sprawozdawczych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, raportów okresowych i sprawozdań finansowych oraz innych niezbędnych dokumentów z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej
 • kontrola i nadzór nad poprawnością ustalania kosztów i przychodów danego okresu sprawozdawczego zarówno w ujęciu bilansowym jak i podatkowym
 • wystawianie, księgowanie i rozliczanie dokumentów (faktury kosztowe, sprzedaży, wyciągi bankowe, kasa)
 • bieżąca obsługa rachunków bankowych spółek należących do grupy kapitałowej
 • przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej i finansowej oraz zarządczej, zarówno cyklicznych (miesięcznych), jak też doraźnie, w tym raportów, prognoz (m.in. CF) i biznesplanów finansowych na potrzeby współpracy z bankami i innymi podmiotami finansującymi
 • przygotowywanie projektów budżetów rocznych i planów finansowych, w tym dotyczących projektów inwestycyjnych
 • reprezentowanie Spółki w urzędach oraz kontakt z instytucjami zewnętrznymi, a także współpraca z audytorami
 • obsługa kadrowa Spółki oraz sporządzanie listy płac
 • koordynowanie i nadzorowanie zadań z zakresu rachunkowości i finansów wykonywanych przez innych pracowników Spółki
 • w dalszej perspektywie – zarządzanie działem finansowo-księgowym

Wymagania

 • kierunkowe wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse)
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego
 • doświadczenie w firmie deweloperskiej, budowlanej lub z branży nieruchomości będzie dodatkowym atutem
 • znajomość i biegła umiejętność obsługi programów księgowych
 • znajomość zagadnień związanych z nieruchomościami, konsolidacją sprawozdań finansowych i dokumentowaniem cen transferowych
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu podatków i rachunkowości na poziomie umożliwiającym samodzielną realizację zadań
 • odpowiedzialność i samodzielność, umiejętność znajdowania i zastosowania przepisów, analizowania danych i wnioskowania
 • skrupulatność i precyzja w działaniu, terminowość, systematyczność i solidność
 • wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej i umiejętność koncentracji na wykonywanych zadaniach w celu ich realizacji z należytą starannością, w tym umiejętność efektywnego działania w sytuacjach stresujących i pod presją czasu
 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
 • rzetelność i zaangażowanie w powierzone obowiązki połączone z komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość samodzielnej organizacji pracy i docelowo pozycję Głównej Księgowej (Księgowego)
 • możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
 • stabilne i przejrzyste zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • perspektywę długoterminowego zatrudnienia
 • pracę w dobrze wyposażonym i skomunikowanym biurze, w centrum Gdańska
 • wsparcie zaangażowanego, życzliwego i profesjonalnego zespołu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana / poinformowany, że: mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Napisz bądź zadzwoń
  +48 734-172-402