Oferta analizy chłonności

Jesteśmy spółką akcyjną działającą na rynku nieruchomości. Oferujemy klientom najszybsze transakcje w najlepszej cenie, a przy tym zapewniamy bezpieczeństwo zawieranych umów. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą nieruchomości, odezwij się do nas. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą niezwłocznie, by umówić spotkanie.

Analizy chłonności wykonujemy na dużą skalę
na potrzeby własnej działalności.

Mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i wysokie
kompetencje, a wszystkie takie analizy wykonują zatrudnieni u nas architekci,
eksperci w zakresie budownictwa i prawnicy (co zapewnia ich kompleksowość i
zrównoważony charakter, bez pominięcia żadnego z istotnych aspektów, także
dotyczących potencjalnych ryzyk dla nabywcy nieruchomości).

Analiza chłonności pozwala na ocenę przydatności inwestycyjnej danego terenu do potrzeb inwestora lub wyboru spośród kilku działek inwestycyjnych.
Wykorzystując doświadczenie projektowe zespołu, oferujemy przygotowanie analizy chłonności terenu na zlecenie.
W ramach zlecenia, w oparciu o materiały wyjściowe dostarczone przez Klienta, przygotujemy
• opis możliwości zagospodarowania terenu
z podaniem ilości metrów powierzchni użytkowej PUM/PUU

• rysunek ze schematem zagospodarowania budynkiem.
Zakres oferty
Zakres rzeczowy
Analiza geometrii terenu
Opinia dotycząca podłączenia budynku do mediów
Analiza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy
Określenie w sposób opisowy możliwości zagospodarowania terenu z podaniem podstawowych parametrów liczbowych (ilość m2 PUM/PUU)
Podstawowe obliczenia parametrów zabudowy
Wskazanie w sposób opisowy potencjalnych zagrożeń/ryzyk niemożliwych do rozwiązania na tym etapie analizy
Proponowany schemat zagospodarowania terenu budynkiem:
1 wariant, rysunek 2D na podkładzie mapowym od klienta lub na danych ogólnodostępnych
Analiza dotycząca komunikacji wewnętrznej na terenie nieruchomości (miejsca postojowe, dojazdy, dojścia, drogi pożarowe, itp.)
Produkt
Opisowe określenie możliwości zagospodarowania terenu z podaniem ilości metrów
powierzchni użytkowej PUM/PUU + rysunek ze schematem zagospodarowania
budynkiem (opis na jednej kartce A4, rysunek w formacie A3)
Możliwość rozszerzenia zakresu analizy o szczególne życzeniaKlienta, po zweryfikowaniu jakości i zakresu dostarczonychmateriałów wyjściowych

    Write to Us or call
    +48 734-172-402