Komunikaty

„Walne zgromadzenie akcjonariuszy Alter Investment S.A. odbędzie się w Gdańsku w dniu 17 grudnia 2021 r. Celem zgromadzenia jest powołanie nowego członka Rady Nadzorczej spółki. Porządek obrad oraz projekty uchwał można pobrać tutaj.”