Komunikaty

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alter Investment S.A. odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w kancelarii notarialnej Pani Anny Marek-Grzenia w Gdańsku. Celem zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. Porządek obrad oraz projekty uchwał można pobrać tutaj.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Alter Investment S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00 w kancelarii notarialnej p. Anny Marek-Grzenia w Gdańsku. Celem zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. Porządek obrad oraz projekty uchwał można pobrać tutaj.

„Walne zgromadzenie akcjonariuszy Alter Investment S.A. odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. o godzinie 09:00 w kancelarii notarialnej p. Anny Marek-Grzenia w Gdańsku. Celem zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Porządek obrad oraz projekty uchwał można pobrać tutaj.”

„Walne zgromadzenie akcjonariuszy Alter Investment S.A. odbędzie się w Gdańsku w dniu 17 grudnia 2021 r. Celem zgromadzenia jest powołanie nowego członka Rady Nadzorczej spółki. Porządek obrad oraz projekty uchwał można pobrać tutaj.”