Kierownik Biura Zarządu

Praca w Alter Investment

Opis stanowiska

 • kompleksowe prowadzenie sekretariatu Spółki, w tym wykonywanie zadań organizacyjnych z zakresu obsługi administracyjnej Spółki i Zarządu
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Biura Zarządu Spółki
 • reprezentowanie – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa – Spółki i podmiotów powiązanych przy zawieraniu umów z kontrahentami
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i innych dokumentów wewnętrznych
 • przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń organów korporacyjnych Spółki oraz podmiotów powiązanych
 • przygotowywanie projektów umów, zarządzeń, uchwał, pism i innych dokumentów
 • zlecanie notariuszom przygotowywania projektów umów i innych dokumentów sporządzanych w formie aktu notarialnego
 • weryfikacja prawidłowości projektów umów i innych dokumentów przedstawianych do Biura Zarządu przez działy operacyjne Spółki
 • rejestrowanie formalnoprawnych obowiązków Spółki określonych w zawieranych umowach lub otrzymywanych decyzjach organów władzy publicznej i ich realizacja lub monitorowanie wykonania przez działy operacyjne
 • monitorowanie przestrzegania zarządzeń i procedur obowiązujących w Spółce
 • opracowywanie procedur i standardów sprzyjających optymalizacji organizacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie obiegu i zarządzania dokumentami
 • monitorowanie przepływów pieniężnych Spółki oraz terminowości, kompletności i prawidłowości cyklicznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów sporządzanych przez księgowość Spółki
 • organizacja i zapewnienie terminowej realizacji obowiązków Pracodawcy w sprawach kadrowych i związanych z BHP
 • obsługa marketingowa Spółki w podstawowym zakresie, w tym: przygotowywanie newslettera, kontakt z agencjami marketingowymi i innymi usługodawcami, wprowadzanie i monitorowanie ogłoszeń sprzedażowych w systemie Esti i na portalach internetowych
 • sporządzanie raportów i rejestrów
 • administracyjna obsługa Klientów oraz Inwestorów
 • systematyczne wprowadzanie danych do systemu komputerowego, w tym w programie finansowo-księgowym
 • dbanie o sprawny przepływ informacji oraz dokumentów wewnątrz organizacji, a także w relacjach z kontrahentami
 • współpraca z innymi działami Spółki, w szczególności z działem finansowo-księgowym oraz działem przygotowania inwestycji

Wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zwłaszcza w firmie związanej z nieruchomościami bądź z branży finansowej albo w kancelarii prawnej
 • preferowane wykształcenie prawnicze
 • skrupulatność i precyzja w działaniu, terminowość oraz solidność
 • wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej i umiejętność koncentracji na wykonywanych zadaniach w celu ich realizacji z należytą starannością
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności planowania i organizacji czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom zaangażowania i dążenie do osiągania celów
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne i przejrzyste zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • perspektywę długoterminowego zatrudnienia
 • pracę w dobrze wyposażonym i skomunikowanym biurze, w centrum Gdańska
 • możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego
 • wsparcie zaangażowanego, życzliwego i profesjonalnego zespołu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: Niniejszym dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alter Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-895), przy ul. Podwale Grodzkie 5, moich danych osobowych innych aniżeli określone w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy: tj. numeru telefonu, adres poczty elektronicznej i innych danych wynikających ze złożonego przeze mnie podania o zatrudnienie. Ponadto, oświadczam, iż przed wyrażaniem zgody zostałam/zostałem poinformowana / poinformowany, że: mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Napisz bądź zadzwoń
  +48 734-172-402